มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Volume 1 Number 1 มกราคม - เมษายน 2556
ปกหน้า / ปกใน , ปกหลัง / ปกหลังใน , บทบรรณาธิการ